Odnotowano już pierwsze infekcje rdzą żółtą. Niskie temperatury w okresie kwietnia stanowiły doskonałe warunki dla jej rozwoju. W warunkach sprzyjających rozwój choroby może postępować bardzo szybko, patogen może porażać całą roślinę, co najczęściej widoczne jest dopiero w czerwcu. Rdza żółta może powodować straty w plonie sięgające 50–70 proc.

Infekcje rdzą żółtą pojawiają się w łanie placowo. Poraża głównie liście, na których występują charakterystyczne, najczęściej ułożone pasiasto, żółte i pomarańczowe skupienia zarodników (uredinia).

Do walki z rdzą żółtą przystępujemy przy okazji wykonywania zabiegu T2. W walce najlepiej posługiwać się substancjami czynnymi z grupy chemicznej triazoli. Wiele badań mówi o tym, że najskuteczniejsze są: epoksykonazol, metkonazol, cyprokonazol, tebukonazol, protiokonazol. Substancje te mogą być obecne w mieszaninach razem ze strobilurynami.

Pomimo rosnącego znaczenia gospodarczego rdzy żółtej, oficjalna lista preparatów zarejestrowana na tę chorobę jest nadal bardzo krótka. Tylko niektóre z nich zawierają najskuteczniejsze w przypadku tej choroby triazolowe substancje czynne. Należy jednak pamiętać, że choć niektóre preparaty nie posiadają odpowiedniej adnotacji w etykiecie nie oznacza, że przy okazji zwalczania innych patogenów w łanie (np. rdzy brunatnej), nie zwalczają one sprawcy rdzy żółtej.

W związku z przewidywaną silną presją tego patogena lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów do zabiegu T2 można wybrać jeden z poniższych zarejestrowanych preparatów przeznaczonych do walki z rdzą zółtą:
1. Comet 200 EC piraklostrobina
2. Eminent 125 ME tetrakonazol
3. Eminent Star 312 SE chlorotalonil, tetrakonazol
4. Fender 250 EC propikonazol
5. Fezan Plus 226 SC chlorotalonil, tebukonazol
6. Jetzone 250 EC propikonazol
7. Seguris 215 SC izopirazam, epoksykonazol
8. Sigma 215 SC izopirazam, epoksykonazol
9. Soligor 425 EC spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol
10. Topsin M 500 SC tiofanat metylowy