Strongsar 480 SL to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Skutecznie powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Preparat posiada rejestrację w podstawowych gatunkach zbóż, jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara.

Substancja czynna środka - etefon (związek z grupy fosfonowych) o zawartości 480 g/l (co stanowi 40 proc. udział) - działa w sposób systemiczny. Pobierana jest przez liście i źdźbła zbóż. Wpływa na produkcję i transport auksyn, oddziałując skrócenie międzywęźli, zgrubienie oraz zdrewnienie tkanek, przez co następuje ich wzmocnienie.

Strongsar 480 SL charakteryzuje duża elastyczność dawki w zależności od stanu uprawy, fazy rozwojowej rośliny, zwartości łanu, stanowiska i warunków klimatycznych.

- Liczne badania, a także praktyka rolnicza, potwierdzają zalety stosowania etefonu w uprawie zbóż. Działa precyzyjnie na te miejsca, od których zależy stabilność i wielkość łanu. Zatrzymuje intensywny wzrost źdźbeł między węzłami, przyczyniając się także do ich wzmocnienia. Powoduje także lekkie zdrewnienie tkanek i w ten sposób usztywnia oraz mechanicznie wzmacnia źdźbła – mówi Jacek Skwira, dyrektor marketingu strategicznego i rozwoju produktu Ciech Sarzyna.

Preparat Strongsar 480 SL jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. Intensywność jego działania zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.