Z inicjatywy połączonych sił firm: CLAAS, IGP Polska, K+S Polska oraz Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt podjęto decyzję o organizacji pokazu zbioru kukurydzy na kiszonkę i podjęciu próby ustanowienia oficjalnego Rekordu Polski.

Z pola zebrano kukurydzę odmiany CODIZOUK o FAO 270, rej. COBORU 2019. Rośliny były bardzo wyrośnięte, a kolby były w pełni zaziarnione. Przy tegorocznej aurze jest to niecodzienny widok na naszych polach.

Zbiór odbywał się przy użyciu nowoczesnych maszyn marki Claas. Z sieczkarnią JAGUAR współpracowały na polu dwa zestawy ciągników AXION z przyczepami CARGOS. Sieczkarnia posiadała bogate wyposażenie, w tym 7,5 m przystawkę oraz system automatycznego naprowadzania rury wyrzutowej. Co ciekawe przyczepy miały odłączone podbieracze, co znacznie zmniejsza masę zestawu.

W trakcie spotkania przedstawiono technologia nawożenia w oparciu o gamę nawozów K+S Polska, które wykorzystywano w uprawie kukurydzy. 

Aby proces zakiszania przebiegał prawidłowo i rekordowy plon ustrzegł się strat podczas przechowywania, użyto zakiszaczy firmy Sano. Do tego celu posłużyły preparaty Labacsil Mais Bakterie i Labacsil Mais Acid, które są produktami dedykowanymi do zakiszania zielonki z kukurydzy.

Pomiary zestawów z zielonką odbywały się na zalegalizowanej wadze stacjonarnej. Nad prawidłowym przebiegiem całego wydarzenia pod względem merytorycznym czuwała przedstawicielka Biura Rekordów.

Na zakończenie ogłoszono wynik – 78,08 t zielonej masy z 1 ha. Pozwoliło to na ustanowienie Rekordu Polski.