Chińskie Państwowe Biuro Statystyczne (CPBS) przedstawiło pierwsze dane o zbiorze w 25 na 31 chińskich prowincjach i regionach autonomicznych zbóż jarych (pszenica, jęczmień, owies, gryka itd.), bowiem w pozostałych trwają jeszcze żniwa. Jednak już uzyskane plony – według CPBS – są bardzo dobre. Tego samego zdania są eksperci Chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich.

Chińskie rolnictwo coraz wydajniejsze

Według danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS) powierzchnia zasiewów zbóż jarych w tym roku wyniosła 26 530 tys. ha, co w porównaniu z 2021 rokiem oznacza wzrost o 92,1 tys. ha (+0,3%). Wśród zbóż powierzchnia zasiewów pszenicy wyniosła 22 962 tys. ha, co w ujęciu rok do roku jest więcej o 50,8 tys. ha (+0,2%).

Chińskie Państwowe Biuro Statystyczne podało także informacje na temat wydajności. Ogólnie krajowy plon ziarna jarego na jednostkę powierzchni wyniósł 5555,6 kg/ha, co w porównaniu z poprzednim rokiem jest więcej o 34,9 kg/ha (+0,6%). W przypadku pszenicy na jednostkę powierzchni uprawowej uzyskano średnią wydajność rzędu 5912,3 kg/ha, co rok do roku stanowi wzrost o 43,0 kg/ha (+0,7%).

W tegorocznej kampanii żniw zbóż jarych w Chinach zebrano już 147,39 mln ton. W stosunku do roku minionego jest to więcej o 1,434 mln ton (+1,0%). Pszenicy zebrano 135,76 mln ton, co w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku jest więcej o 1,286 mln ton (+1,0%).

Ocena zbiorów zbóż w Chinach

W ocenie Chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich zebrane już plony zbóż jarych są rekordowe. Ponadto wolumen ten został uznany przez analityków ministerstwa jako fundament pod stabilizację produkcji zbóż przez cały rok do żniw w 2023 roku. Poza tym zbiory zbóż w wielkości ponad 147 mln ton mają zapewnić solidne wsparcie dla stabilizacji cen oraz zapewnić odpowiednie zapasy żywności dla Chińczyków. Należy podkreślić, że przedstawiona perspektywa ministerstwa uwzględnia niepewność w otoczeniu zewnętrznym.