Resztki pożniwne po kukurydzy, a więc łodygi, rdzenie kolb oraz liście okrywowe kolb należy zmieszać z glebą, ale wcześniej warto je rozdrobnić. W tym celu wykorzystuje się rozdrabniacze bijakowe. Zabieg taki pozwala na zwiększenie wydajności zbioru, uzyskania równego i niższego ścierniska. Dokładne i bez zastosowania dodatkowych zabiegów rozdrobnienie słomy umożliwia szybkie przygotowanie pola do dalszych zabiegów agrotechnicznych. Ważne jest to zwłaszcza w wypadku późnego zbioru kukurydzy.

Do uprawy gleby po kukurydzy możemy zastosować następnie agregaty ścierniskowe. Odchodzi się za to od tradycyjnej uprawy pożniwnej z pługiem podorywkowym. Zabieg taki zwykle jest wykonany zbyt głęboko, resztki pożniwne są słabo wymieszane z glebą, a konieczne do wykonania zabiegi po podorywce powodują przesuszenie gleby i zwiększają energochłonność.