Jak oceniają, wielkość tych strat jest na tyle duża, że zewnętrzna pomoc jest wręcz niezbędna.

Poniżej publikujemy fragment apelu pod którym podpisał się Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Pragniemy wyrazić zadowolenie z zainspirowanego przez Rząd szybkiego rozpoczęcia powoływania na poziomie gmin komisji szacujących szkody wywołane suszą. Apelujemy o to, by efekty pracy tych komisji stały się możliwie szybko początkiem realnej i odpowiednio wysokiej pomocy rolnikom zmuszonych do gospodarowania w warunkach gwałtownego załamania dochodów.

Należy tutaj zaznaczyć, że z uwagi na wysokie koszty produkcji, sytuacja finansowa bardzo dużej części gospodarstw wskutek suszy stanie się krytyczna a przezwyciężenie trudności finansowych, bez wsparcia z zewnątrz, będzie niemożliwe.

Uważamy, że ze względu na skalę strat i ich zasięg regionalny niezbędne jest podjęcie starań przez Rząd Polski o wsparcie sytuacji kryzysowej w Polsce wywołanej suszą przez Komisję Europejską. Tylko szerokie i odpowiednio wysokie wsparcie polskich rolników uchroni gospodarstwa rolne przed głębokim kryzysem i zabezpieczy rynek żywnościowy przed destabilizacją.