Przypominamy, że wzrosty ceny skupu zbóż obserwujemy od trzeciej dekady marca. Najpierw podrożała pszenica konsumpcyjna i w niektórych skupach tona tego ziarna kosztowała wówczas 860 zł netto, a jeszcze tydzień wcześniej średnia ta kształtowała się na poziomie maksymalnie 740 zł netto, w tym czasie w portach cena ta dochodziła do 900 zł. Z biegiem czasu wzrosła też cena pszenicy paszowej do 800 zł i nieznacznie też innych gatunków zbóż. W skupach jednak nie było widać znacznej podaży, prawdopodobnie z powodu obawy rolników w związku z pandemią koronawirusa. Jak sytuacja wygląda teraz? Nadal nie ma dużej podaży ziarna, mimo wyraźnie wyższych cen. Rolnicy prawdopodobnie czekają na większe wzrosty, albo mają puste magazyny. Jakość ziarna jest satysfakcjonująca, a ceny pszenicy zbliżają się w niektórych firmach do 900 zł/t netto.

Obecnie mamy do czynienia z dużym popytem zagranicznym na zboże. Przyczyniła się do tego obawa o negatywne skutki łańcucha dostaw, a więc samą dostępność ziarna w czasach epidemii. Eksport znacznie wzrósł. Sprzedaży ziarna z naszego kraju sprzyjają też zmiany na rynkach walutowych, to jest osłabienie złotego do dolara amerykańskiego czy euro. Na ceny wpłynęła też sytuacja na rynkach trzecich np. wprowadzenie limitów eksportowych dla rosyjskich zbóż czy też wstrzymanie przez Kazachstan eksportu mąki pszennej. Na krótko zakaz eksportu wprowadził też kraj Unii Europejskiej – Rumunia, ale szybko się z tego wycofał. Poza tym importerzy zbóż po prostu zwiększyli zakupy, w ten sposób zabezpieczając się przed ewentualnym problemami w dostawach.

W mediach trwa dyskusja czy w sytuacji suszy i problemów z dostawami nie zdecydować się na zapasy strategiczne i ograniczyć eksport? Czy to jest w ogóle możliwe i nie zaburzyłoby zwykłym mechanizmów rynkowych? A Wy co o tym myślicie?

Co się dzieje na rynkach? W poniedziałek świat obiegła wiadomość, której podobno rynki się spodziewały, że Unia Europejska wprowadziła cła importowe na kukurydzę, sorgo oraz żyto.

- Duża podaż i niskie ceny kukurydzy na całym świecie uruchomiły automatyczny mechanizm obliczający cła przywozowe, ustalając na dzień dzisiejszy cło importowe na kukurydzę, sorgo i żyto na poziomie € 5,27 na tonę – podano 27 kwietnia (twitt poniżej).

To automatycznie przyczyniło się do spadków cen kukurydzy.

Rynek rzepaku może być z kolei pod presją bardzo niskich cen ropy naftowej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 29 kwietnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny
- pszenica konsumpcyjna – 793,
- żyto konsumpcyjne – 495.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 800 - 820.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 780.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto – 600.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 630,
- rzepak – 1600,
- żyto – 630,
- kukurydza – 700.

Golpasz Janowiec Wielkopolski
- pszenica – 830,
- jęczmień – 690,
- pszenżyto- 650,
- kukurydza – 700.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcja – 810,
- jęczmień konsumpcja – 690,
- żyto - 520.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 730.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 850-875,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 650,
- żyto konsumpcyjne – 580-600,
- żyto paszowe – 520,
- jęczmień – 660,
- owies – 600,
- rzepak – 1600,
- kukurydza sucha – 750,
- bobik – 980,
- groch – 850,
- łubin – 1100.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 550,
- kukurydza – 650,
- owies - 400.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa – 820,
- pszenżyto – 660,
- jęczmień – 640,
- kukurydza sucha – 750.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcja – 800,
- żyto – 560.

Agroland sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 759,
- pszenica paszowa - 740,74,
- pszenżyto - 648,15,
- jęczmień konsumpcja - 601,85.

Elewarr
- pszenica konsumpcyjna - 810,
- pszenica paszowa – 770.

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 800.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 860,
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 670,
- żyto pasza – 560,
- żyto konsumpcja – 580,
- rzepak – 1600,
- kukurydza sucha – 740.

Agrito
- pszenica konsumpcja – 840,
- pszenica pasza – 820,
- pszenżyto – 690,
- żyto pasza – 560,
- jęczmień konsumpcja – 650,
- kukurydza sucha – 720,
- owies – 630.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica pasza – 790,
- jęczmień konsumpcja – 600,
- kukurydza – 680.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcja – 770.

Procam
- pszenica konsumpcja – 860,
- pszenica pasza – 810,
- pszenżyto – 660,
- żyto pasza – 540,
- jęczmień konsumpcja – 650,
- rzepak – 1610,
- kukurydza sucha – 740,
- groch – 870,
- łubin – 1000.

Street – retail
- rzepak – 1670.

Boferm Górki
- pszenica konsumpcyjna - 700,93,
- pszenżyto – 570,
- żyto - 485,98,
- jęczmień konsumpcja - 654,21,
- rzepak – 1500,
- kukurydza sucha – 560,
- owies - 504,67-485,00,
- łubin – 800.

Lubuskie Zboża
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- pszenica pasza – 800,
- pszenżyto – 650,
- żyto pasza – 550,
- żyto konsumpcyjne – 580,
- jęczmień pasza – 650,
- rzepak – 1640,
- kukurydza sucha – 750.