Kolejny sezon pogoda nie rozpieszcza rolników. W 2015 r. mieliśmy do czynienia z suszą, z kolei na początku 2016 r. problemem są wymarznięcia.

- Wskutek niskich temperatur sięgających -20ᵒC, które wystąpiły w styczniu oraz braku opadu śniegu, nie ma praktycznie regionu kraju, z którego nie docierałyby sygnały od rolników o wymarznięciu zasiewów – informowała Izba.

Przypomina ona, że ciepła i wilgotna jesień i końcówka roku spowodowały, że oziminy w większości regionów kraju nie zahartowały się.

- Pogoda zaskoczyła nagłym przyjściem mrozów, głównie bez okrywy śnieżnej co spowodowało straty w obsadzie – dodali.

W związku z powyższym zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa o zwrócenie uwagi na zaistniały problem oraz aby przedstawiciele rządu, tj. właściwi wojewodowie, w terminie byli przygotowani do zaistniałej sytuacji i mieli powołane komisje szacujące starty. Niestety jak się dowiedzieliśmy brakuje chętnych osób, które zasiliłyby szeregi tych komisji.