Od 9 kwietnia przy orientacyjnych cenach pszenicy i meslinu na poziomie 282,7 dolarów / tonę cło eksportowe wynosi 57,2 dolarów / tonę.

Przy orientacyjnych cenach jęczmienia na poziomie 240,7 dolarów/ tonę cło eksportowe wynosi 37,7 dolarów/ tonę. Przy indykatywnych cenach kukurydzy na poziomie 248,4 dolarów/ tonę cło eksportowe wynosi 44,3 dolarów / tonę.

Według komunikatu, obliczone stawki ceł eksportowych wejdą w życie trzeciego dnia roboczego po ich opublikowaniu (ale nie wcześniej niż 2 czerwca 2021 r.) i będą obowiązywać do czasu obowiązywania kolejnych stawek.

Od 5 lutego uczestnicy rynku przekazywali moskiewskiej giełdzie informacje o podpisanych kontraktach w celu obliczenia orientacyjnej ceny. Na podstawie tych informacji ministerstwo rolnictwa ustala cło eksportowe na tydzień.