Zebrano 140,4  mln ton zboża (w 2016 r. - 125,6 mln ton) ze średnim plonem 30,5 dt / ha (w 2016 r. - 27,4 dt / ha).

Ozima i jara pszenica została zebrana z powierzchni 27,4 mln ha (w 2016 r. - 27,2 mln ha). Uzyskano 88,1 mln ton ziarna (w 2016 - 75,9 mln ton) ze średnim plonem 32,2 dt/ ha (w 2016 - 27,9 dt/ ha).

Jęczmień ozimy i jary zebrano z powierzchni 7,8 mln ha (w 2016 r. - 8,1 mln ha). Uzyskano 21,7 mln ton (w 2016 r. - 19,1 mln) ze średnim plonem 27,9 dt/ha (w 2016 r. -23,5 dt/ha).

Kukurydza na ziarno została zebrana z powierzchni 2,4 mln ha (w 2016 r. - 2,5 mln ha). Uzyskano 12,8 mln ton ziarna (w 2016 r. – 14,9 mln ton) ze średnim plonem 52,2 dt/ha (w 2016 r.- 58,7 dt/ha).

Soję zebrano z powierzchni 2,5 mln ha (w 2016 r. – 2,1 mln ha). Uzyskano 3,7 mln ton ziarna (w 2016 r. - 3,2 mln ton) ze średnim plonem 15,0 dt/ ha (w 2016 r. - 15,5 dt/ha).

Rzepak z zebrano z powierzchni 904,5 tys. ha (w 2016 r. - 892,5 tys. ha). Uzyskano 1,6 mln ton (1,16 mln ton w 2016 r.) z plonem 17,5 dt/ha (w 2016 r.-12,1 dt/ha).

Buraki cukrowe wykopano z 1,2 miliona ha (w 2016 r. - 1,1 miliona ha). Zebrano  51,2 mln ton (w 2016 r. – 51,2 mln ton) z plonem 436 dt/ ha (w 2016 r. 467,2 dt/ ha).

Ziemniaki w gospodarstwach  rolnych i chłopskich zostały zebrane z powierzchni 272,5 tys. ha (w 2016 r. - 316,6 tys. ha). Zebrano 6,4 mln ton bulw (w 2016 r. – 6,9 mln ton) ze średnim plonem 236,1 dt/ ha (w 2016 - 219,1 dt / ha).

Warzywa w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach chłopskich zostały zebrane z powierzchni 150,9 tys. ha (w 2016 r. - 166,6 tys. ha). Uzyskano 3,9 mln ton (4,1 mln ton w 2016 roku) ze średnim plonem 257,9 dt/ha (w 2016 roku - 248,6 dt/ha).