Według agencji informacyjnej Interfax, wiceprezes stwierdził, że dodatkowe wydatki eksporterów w pierwszym miesiącu po wejściu w życie tych ograniczeń wyniosły w przeliczeniu 76,0 mln euro. Te pieniądze można było zainwestować w nawozy, pestycydy i nasiona.

Ponadto, zdaniem wiceprezesa, cło nie zostało prawidłowo obliczone i dlatego było zbyt wysokie. Naruszyło to bezpieczeństwo branży.

Taryfy zmienne na pszenicę, kukurydzę i jęczmień naliczane są, co tydzień. W przypadku pszenicy różnica między ceną eksportową a stałą ceną bazową wynoszącą 168,9 euro/t podlega zmiennym podatkowi w wysokości 70 proc.

Cena bazowa jęczmienia i kukurydzy to 156,3 euro/t. W tygodniu do 20 lipca 2021 r. włącznie na pszenicę obowiązywało cło eksportowe w wysokości 33,2 euro/t, dla jęczmienia było to 31,3 euro, a dla kukurydzy 42,7 euro/t.