Strony zgodziły się podpisać memorandum w ramach negocjacji dotyczących tymczasowej umowy, która doprowadziła do utworzenia strefy wolnego handlu między Eurazjatycką Unią Gospodarczą (EAEU) a Iranem.

Memorandum informacyjne ma stać pierwszym krokiem w kierunku ożywienia łańcuchów dostaw o wysokiej, jakości pszenicy z EAEU na rynek Iranu i całego regionu środkowoazjatyckiego.

Podpisana umowa przewiduje organizację dostaw pszenicy z Rosji i Kazachstanu na rynek irański w celu przetworzenia jej na mąkę, a także dalszej wysyłki do sąsiednich krajów – np. Afganistanu, Syrii, Iraku. Umowa przewiduje również tranzyt pszenicy i innych zbóż przez Iran do państw trzecich.