W Rosji kolejny instytut badań rolniczych, Instytut Gospodarki Rynkowej (IKAR), obniżył prognozę tegorocznych zbiorów zbóż. Dyrektor zarządzający IKAR, uzasadnił to upalną pogodą w kilku ważnych regionach produkcji, zwłaszcza na południu europejskiej części kraju, ale także we wschodnich okręgach federacji i regionie Wołgi.

Eksperci oczekują teraz całkowitej produkcji 124,7 mln ton zboża, w porównaniu z około 113,3 mln ton w ubiegłym roku, podczas gdy poprzednie prognozy wyniosły 126,2 mln ton. Prognoza dla pszenicy została obniżona z 80,5 do 80,0 mln ton.

Wcześniej, Rosyjskie Centrum Doradztwa i Badań Gospodarki Rolnej (Sovecon) obniżyło prognozę zbiorów zbóż do 127,2 mln ton, w tym dla pszenicy do 82,6 mln ton.

Z drugiej strony, pierwszy wiceminister rolnictwa wyjaśnił, że ministerstwo nadal szacuje zbiory zbóż na ponad 118 mln ton. Ale jeśli korekta prognozy byłaby wymagana, miałoby to miejsce wcześniej niż za sześć tygodni.