Według prezesa na tych decyzjach ucierpi również produkcja pszenicy wysokiej jakości i pszenicy twardej. Unia oszacowała potencjał eksportu zbóż w bieżącym roku obrotowym, który potrwa do końca czerwca 2021 roku, na 52,7 mln ton.

Wcześniej premier Rosji podpisał dekret, zgodnie, z którym od 2 czerwca 2021 r. Na pszenicę, kukurydzę i jęczmień zostaną nałożone elastyczne cła eksportowe.

Elastyczne taryfy od 2 czerwca zastąpią dotychczas obowiązujące przepisy podatkowe, dla których obowiązuje kontyngent na eksport zboża w wysokości 17,5 mln ton i które obowiązują od 15 lutego.

Według aktualnych informacji rosyjski rząd spodziewa się zbiorów zboża na poziomie około 131 mln ton w 2021 roku, wobec 133 mln ton w roku poprzednim. Tymczasem Federalny Urząd Celny (FTS) oszacował eksport rosyjskiego zboża w 2020 roku na 48,6 mln ton.

Z całkowitego wolumenu eksportu zbóż pszenica stanowiła 38,5 mln ton, z czego wartość eksportu wzrosła o 28 proc. do 7,3 mld euro. Ponadto za granicę trafiło 6,1 mln ton jęczmienia i 3,7 mln ton kukurydzy. Głównymi odbiorcami były Turcja, Egipt, Iran, Arabia Saudyjska, Chiny, Bangladesz i Kazachstan.