W taki przypadku, producenci zbóż ponosiliby jedynie koszty magazynowania i przeładunku ziarna. Ok. 120 elewatorów na terenie Rosji miałoby oferować taką możliwość.

Rosyjscy rolnicy ponieśli starty w wyniku ubiegłorocznych susz oraz na skutek wprowadzenia zakazu eksportu ziarna, przez co nie stali się beneficjentami silnych wzrostów cen zbóż po ubiegłorocznych zbiorach.