Większa produkcja będzie możliwa dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym podczas zasiewów i kiełkowania pszenicy ozimej.

Całkowitą powierzchnię zasiewów pszenicy SovEcon szacuje na 28,7 mln ha w 2022 roku, tyle samo, co rok wcześniej. Według ekspertów, mniejsze straty zimowe w porównaniu do 2021 r. pozwolą uzyskać więcej pszenicy ozimej.

Wilgotność gleby jest wyższa lub zbliżona do średniej w południowej i środkowej Rosji. Jednocześnie zmniejszy się powierzchnia upraw pszenicy jarej, ponieważ cło eksportowe zmusza rolników do przestawienia się na inne uprawy.

Sprzyjające deszcze wczesną jesienią sprzyjały akumulacji wilgoci w całym kraju. Kondycja pszenicy ozimej jest najlepsza od kilku lat.