Jak stwierdził szef Rusagrotrans, Rosja zbierze 127 mln ton zboża w 2021 roku, w tym 80,2 mln ton pszenicy. W ostatnich tygodniach prognoza produkcji została mocno obniżona ze względu na niższe od oczekiwań plony w europejskiej części Rosji. Możliwe, że plony pszenicy spadną do około 79 mln ton. W południowych regiony Rosji będzie można zebrać 34 mln ton pszenicy, natomiast gorzej jest w rejonie Wołgi i Uralu, gdzie susza zaszkodziła plonom.

Teraz eksperci szacują eksport zbóż w sezonie 2021/2022 na 47,8 mln ton. Wskaźnik ten osiągnął rekordowy poziom w sezonie 2017/2018 wynoszący 56 mln ton. W przypadku pszenicy potencjał eksportowy spadł do 35,3 mln ton (-2,3 mln ton w porównaniu z sezonem 2020/2021).