Aby osiągnąć te wskaźniki, regionalne władze muszą przeprowadzić audyt niewykorzystanych gruntów rolnych i zapewnić ich wprowadzenie do produkcji rolnej. Na 2019 r. regionom przypisano trzykrotne , do 775 tys. hektarów zwiększenie obszaru wapnowania gleby, z wykorzystaniem środków państwowych.

Ponadto wiceminister podkreślił znaczenie przyspieszonej modernizacji sprzętu rolniczego. Obecnie rolnicy mają możliwość zakupu nowego sprzętu ze zniżką w ramach programu pomocy państwa, a także wzięcia maszyn w leasing.

W ubiegłym roku, pomimo trudnych warunków pogodowych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii rolniczych, rosyjskie rolnictwo miało dobre wyniki. Zgodnie z wstępnymi szacunkami zebrano 19,2 mln ton nasion oleistych: zbiór brutto słonecznika wyniósł 12,6 mln ton, soi - 3,9 mln ton, a rzepak - 1,98 mln ton.

W 2018 r. założono 16,8 tys. hektarów nowych plantacji owoców i sadów był to najlepszy wskaźnik w historii kraju. Rekordowe zbiory owoców i jagód wyniosły 3,3 mln ton, o ponad 40 proc. więcej niż w 2017 r. Po raz pierwszy zbiory warzyw spod osłon przekroczyły 1 milion ton.