• Jak podaje PIORIN w Polsce w 2021 r. poddano ocenie polowej 22 856 sztuk plantacji nasiennych o łącznej powierzchni 172 167 ha.
  • Liderem w Unii Europejskiej w powierzchni upraw nasiennych jest nadal Francja z 371 605 ha (+2%).
  • Dania jest liderem na rynku roślin pastewnych w tym traw, a Włochy – w uprawie m.in. roślin bobowatych.

Największą udział w powierzchni ogólne stanowią nadal rośliny zbożowe (73 972 ha), w tym pszenica ozima 25 995,9 ha. Znaczącą powierzchnię, tak jak w latach poprzednich, stanowiły rośliny pastewne (80 451,7 ha), w tym rośliny wiechlinowate (trawy) 36 177,4 ha – podaje PIORiN.

Plantacje nasienne w Unii Europejskiej

W porównaniu do roku 2020 zaobserwowano wzrost powierzchni plantacji nasiennych w przypadku następujących grup roślin lub gatunków: buraka pastewnego 21,8%, innych gatunków rolniczych 10,0%, roślin pastewnych 6,1%,  roślin wiechlinowatych 4,7%, roślin bobowatych grubonasiennych 5,1%,  roślin warzywnych 49,6%. Natomiast zanotowano spadek powierzchni plantacji: ziemniaka 12,1%, roślin oleistych i włóknistych  8,5%, roślin bobowatych drobnonasiennych 2,6%.

W krajach Unii Europejskiej ogólna powierzchnia plantacji nasiennych w 2021 r. wynosiła 2 095 420 ha. Zaobserwowano niewielki 0,6% wzrost powierzchni upraw nasiennych w odniesieniu do roku poprzedniego - czytamy w raporcie PIORIN-u.

Które kraje mają największą powierzchnię upraw nasiennych?

Liderem w UE w powierzchni upraw nasiennych jest nadal Francja z 371 605 ha (+2%), następnie Włochy z 205 452 ha  z 3% tendencją wzrostową powierzchni, na trzecie plasują się Niemcy pomimo niewielkiego spadku (-1%) z powierzchnią 195 027 ha zajmują trzecie miejsce. Polska z 172 740 ha powierzchnią upraw znalazła się na piątym miejscu. 

Powierzchnie upraw nasiennych w UE w 2021 r. Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Agencji Certyfikacji Nasion (ESCAA).
Powierzchnie upraw nasiennych w UE w 2021 r. Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Agencji Certyfikacji Nasion (ESCAA).

Największą powierzchnię upraw nasiennych w UE, podobnie jak w Polsce, zajmowały zboża: łącznie 973 120 ha, w tym również pszenica i stanowiła 42% ogólnej powierzchni zbóż – porównuje PIORiN.

Jak zauważa dalej, Francja dominuje w produkcji nasion zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i roślin włóknistych. Dania jest liderem na rynku roślin pastewnych w tym traw, Włochy natomiast w uprawie roślin bobowatych, drobnonasiennych oraz grubonasiennych, a także buraków, Niemcy w produkcji roślin wysokobiałkowych, a Holandia sadzeniaków ziemniaka.