Oznacza to najlepszy wynik eksportu w tej dekadzie. Tegoroczne zbiory kukurydzy na Ukrainie były rekordowe i wyniosły aż 29 mln ton, tj. o 44 proc. więcej niż w poprzednim sezonie.

Na tak duży wzrost produkcji złożył się zarówno większy areał, ale również wzrost osiąganych przez ukraińskich rolników plonów. Większa uzyskana wydajność jest  spowodowana, przynajmniej częściowo, sprzyjającymi warunkami pogodowymi w okresie wegetacji, ale również prawdopodobnie wynika z większego zaangażowania środków produkcji w prowadzeniu uprawy, która w ostatnich latach była tak opłacalna. .

Ukraina od trzech sezonów dołączyła do ścisłej czołówki dostawców kukurydzy na świecie. Kraj w sezonach od 2011 do 2013 znacznie zwiększył produkcję tego gatunku w porównaniu do wcześniejszych lat i z dużą ekspansją eksportuje kukurydzę  zaostrzając konkurencję na tym rynku.
Najprawdopodobniej do "wypromowania" tej uprawy przyczyniła się coraz to wyższa  dochodowość jej produkcji  i stosunkowo wysoka cena w światowym eksporcie.

Według USDA, eksport ukraińskiej kukurydzy dorówna w sezonie 2013/14 wysokości eksportu z Argentyny, co daje Ukrainie równorzędną trzecią pozycję w światowym eksporcie tego gatunku, po USA i Brazylii.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych