W szczególności rolnicy zasiali zboża jare na 822,3 tys. ha, czyli 2,8 proc. prognozowanej powierzchni (3,5 mln ha w 2020 r.), W tym pszenicę - 47,7 tys. ha lub 0,4 proc. prognozowanej powierzchni (551,9 tys. ha w 2020 r.), jęczmień - 345,6 tys. ha, czyli 4,5 proc. prognozowanej powierzchni (1,8 mln ha w 2020 r.), kukurydza na ziarno - 1,3 tys. ha lub 0,1 proc. prognozowanej powierzchni (48,9 tys. ha w 2020 r.).

Na obszarze 1,5 tys. ha (z prognozowanych 1,24 mln ha) zasiali rzepak jary (z prognozowanych 1,24 mln ha), słonecznik - 14,1 tys. ha (z prognozowanej powierzchni 8,29 mln ha).

Do 12 kwietnia rolnicy zasiali buraki cukrowe na 86,9 tys. ha, czyli 8,2 proc. prognozowanej powierzchni.

Dodatkowo rolnicy zasilili nawozami zboża ozime na 9,8 mln ha, czyli 50,4 proc. powierzchni uprawy (13,3 mln ha w 2020 r.)