Krążąca opłotkami fama, o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych pszenicy hybrydowej skłoniła nas do weryfikacji plotki. Skontaktowaliśmy się z jej hodowcami w firmie Saaten Union. Okazało się, że nie jest to prawda.

Z uzyskanych informacji wynika, że ich potrzeby pokarmowe są zbieżne z wymaganiami intensywnych odmian populacyjnych. Za optymalną dawkę azotu firma uważa 200kg N/ha.

Ogólna strategia nawożenia azotowego jest bardzo podobna jak w przypadku uprawy odmian populacyjnych. Jesienne nawożenie uwarunkowane jest pozostałością azotu w glebie. W przypadku stanowisk po zbożach których słoma została przyorana, należy rozsiać 30-40 kg N/ha, z uwagi na okresowy brak tego składnika w glebie. Nawożenie wiosenne powinno natomiast przebiegać wg następującego schematu:

- faza BBCH 25 – 60 do 100kg N/ha,

- faza BBCH 29-31 – 50 do 80kg N/ha,

- faza BBCH 40-49 – 60 do 80kg N/ha.