W przypadku giełd zagranicznych, do żniw nastroje inwestorów oraz kształtowanie się cen zbóż w największym stopniu będą zależały od warunków agrometeorologicznych krajów eksporterskich. Zarówno eksporterzy, jak i producenci pszenicy niepokoją się suszą panującą na zachodzie Europy oraz w niektórych rejonach USA. Jednocześnie intensywne opady w innych rejonach USA mogą w dalszym ciągu opóźniać zasiewy kukurydzy. W wyniku tego prognozy zbiorów tych zbóż są coraz mniej pewne.

Wg notowań z 12.05.2011 cena pszenicy HRW Nr 1 na giełdzie w USA (Zatoka Meksykańska) była równa 369 USD/t, natomiast SRW Nr 2 - 353 USD/t. Ceny te były wyższe o odpowiednio 12 i 5 proc. w odniesieniu do poprzedniego tygodnia. W Argentynie cena pszenicy paszowej osiągnęła 355 USD/t, tj. była większa o blisko 1 proc. niż tydzień temu. W Niemczech nie odnotowano zmian w cenie tego zboża, od tygodnia utrzymuje się ona na poziomie 280 EUR/t. Natomiast we Francji i na Ukrainie cena pszenicy paszowej zmniejszyła się o 2 proc., odpowiednio do 238 i 308 EUR/t.

Notowania z 12.05.2011 r. wykazały wzrost ceny jęczmienia paszowego we Francji, o 3 proc. w odniesieniu do poprzedniego notowania. W USA cena tego zboża nie uległa zmianie, a w Niemczech uległa obniżeniu o 2 proc. W tym czasie obniżyły się również ceny kukurydzy: w USA o 7 proc., w Argentynie o 6 proc., we Francji tylko nieznacznie - 0 0,4 proc.