Jak podaje Biuro Analiz i Programowania ARR, wzrost produkcji przewidywany jest dla większości zbóż. Dla pszenicy o 3 proc., kukurydzy i jęczmienia o 6 proc., owsa o 15 proc., żyta o 20 proc. Spadek produkcji szacowany jest dla sorga o 4 proc. i pozostały zbóż paszowych o ok. 3 proc. Na większe zbiory będą miały wpływ przewidywany wzrost plonów i powierzchni zasiewów zbóż.

Pomimo przewidywanego, globalnego wzrostu zużycia ziarna do 1813 mln ton, zapasy pod koniec sezonu 2011/12 mogą ulec zwiększeniu do 344 mln ton, tj. o 0,9 proc. w porównaniu do sezonu 2010/11.

Zbiory zbóż w UE w 2011 r. szacowane są na 283,8 mln ton, czyli o 3 proc. więcej niż w 2010 r. Znaczne zwiększenie produkcji przewidywane jest w krajach WNP: o 29 proc., czyli do 166 mln ton, co przyczyni się do zwiększenia podaży ziarna z tego regionu Europy oraz stabilizacji rynku. Prognoza zapotrzebowania na zboża w sezonie 2011/12 jest zbliżona do poziomu z sezonu poprzedniego, czyli ok. 273 mln ton. Biorąc pod uwagę mniejsze zapasy oraz zwiększenie konkurencji ze strony innych krajów eksporterskich, wywóz zbóż z UE do krajów trzecich prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.

W takim wypadku można przewidywać, że po żniwach nastąpi sezonowy spadek cen. Nie będzie on jednak tak głęboki jak we wcześniejszych latach. W kolejnych miesiącach sezonu 2011/12 ceny zbóż mogą iść w górę, jednak mają nie osiągnąć tak wysokiego poziomu jak w poprzednim sezonie.