Stabilizacja na rynku przerywana jest od czasu do czasu doniesieniami o możliwości wprowadzenia ceł eksportowych przez Rosję lub o mrozach i złej kondycji ozimin m.in. w Polsce, czy na Ukrainie. Na rynek wpływają też wiadomości o największych od blisko trzech dekad zasiewach zbóż w Stanach Zjednoczonych - podaje Bank Gospodarki Żywnościowej.

BGŻ informuje, że oprócz krótkotrwałych wahań, jakie na rynkach rolnych wywołują te informacje, prognozy przyszłorocznych zbiorów, jak i całego bilansu popytu i podaży w Europie i na świecie pozostają optymistyczne. Na rynku światowym dominują jednak trendy spadkowe cen, a ważnym czynnikiem determinującym wahania wokół ogólnych trendów jest sytuacja gospodarcza w poszczególnych regionach świata i powiązane z tym zmiany kursów walutowych.