W prowadzana technologia oparta jest na dwóch elementach: substancji czynnej imazamoks, zawartej w opracowanym przez BASF herbicydzie, oraz odmianach rzepaku ozimego odpornych na działanie tej substancji. Odporność na imazamoks pochodzi z rzepaku jarego uprawianego w Kanadzie. Do ozimych odmian mieszańcowych wprowadzona została klasycznymi technikami hodowlanymi. Cechą wyróżniającą Clearfield jest możliwość kontroli chwastów jedno- i dwuliściennych, przy użyciu jednego środka, a ponadto: elastyczność dotycząca terminu wykonania oprysku oraz wysoka skuteczność zabiegu niezależnie od wilgotności gleby.

Herbicyd opracowany do technologii Clearfild to Cleravis 492,5 SC. Zawiera on 3 substancje czynne: metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l, chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 100 g/l oraz wspomniany imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 17,5 g/l. Preparat przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych (miotła zbożowa) w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks. Pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. W roślinach działa systemicznie. Środek należy zawsze stosować z adiuwantem Dash HC.

Chwasty wrażliwe na jego stosowanie to: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa, biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Do chwastów średnio wrażliwych należą: mak polny, bodziszek drobny, chaber bławatek, samosiewy pszenicy. Chwastem średnio odpornym jest fiołek polny. Środek ten nie jest natomiast skuteczny wobec chwastów dwuliściennych wieloletnich i głęboko korzeniących się. Na koniec ważna uwaga - odporność zasianych odmian rzepaku na imazamoks sprawia, że herbicyd zwalcza również samosiewy rzepaku.

Problem mogą natomiast stwarzać samosiewy, które zachowują odporność na imazamoks. Substancja ta należy do grupy inhibitorów ALS, w skład której wchodzą też herbicydy sulfonylomocznikowe. Dlatego w kolejnych sezonach wegetacyjnych nie będą one w stanie w 100 proc. kontrolować samosiewów rzepaku odmian Clearfield, które mogą pojawić się na polu w roślinach następczych. Trzeba więc odpowiednio wcześniej zaplanować dobór herbicydów do odchwaszczania tych upraw.

Zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, Cleravis 492,5 SC można stosować w fazie do 2 liści rzepaku lub gdy rośliny rzepaku mają od 2 do 4 liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 4 liści. Zalecana dawka: Cleravis 492,5 SC 1,5 l/ha + Dash HC 1,0 l/ ha. W przypadku występowania maruny bezwonnej, przytulii czepnej, chabra bławatka oraz fiołka polnego zalecana jest wyższa dawka: Cleravis 492,5 SC 2,0 l/ha+ Dash HC 1,0 l/ha. Herbicyd ten można stosować tylko jeden raz w sezonie wegetacyjnym. Ponadto, jak wszystkie inne herbicydy zawierające metazachlor, można go stosować na tej samej powierzchni uprawnej, nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nieprzekraczających łącznie 1 kg substancji aktywnej metazachloru na ha. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych kłosowych i kukurydzę.

W obrocie handlowym znajduje się kilka odmian rzepaku ozimego, odpornych na imazamoks. Łatwo je odszukać, ponieważ na końcu nazwy zawsze występuje oznaczenie CL (od słów Clerfild - Cleravis). Oferują je tacy producenci nasion jak Dekalb czy Pioneer. Pierwsza z wymienionych firm zarejestrowała w Polsce odmianę DK Impression CL. Charakteryzuje ją bardzo wysoka plenność (114 proc. wzorca) i duża zimotrwałość. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Ich odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi oceniana jest przez COBORU jako średnia, a na czerń krzyżowych jako dość duża. Termin kwitnienia jest nieco późniejszy od średniej. Natomiast dojrzałość zbiorczą odmiana osiąga w przeciętnym terminie.

Poza nią, Dekalb oferuje także materiał siewny trzech innych odmian odpornych na imazamoks, na podstawie ich wpisu na listę CCA. Po zarejestrowaniu na Słowacji w 2013 r., trafił do nas DK Imminent CL. Hodowca podkreśla jej wysoką plenność, dobrą zimotrwałość, duży wigor wzrostu jesiennego, tolerancję na opóźniony termin siewu i podwyższoną odporność na osypywanie się nasion.

DK Imido CL przywędrował do nas z Węgier (rejestracja w 2013 r.). Odmiana odznacza się podobnymi cechami jak poprzednia. Odróżnia ją wcześniejsze wznawianie wegetacji wiosną. DK Imiron CL zarejestrowany został z kolei w Wielkiej Brytanii (2013 r.). Koncentruje w sobie wszystkie korzystne cechy wcześniej przedstawionych odmian, ale jest przy tym odmianą niską, a tym samym mało podatną na wyleganie. Nie wymaga stosowania regulatora wzrostu wiosną. Z kolei w okresie wegetacji jesiennej nie ma skłonności do wybijania w pęd.

W ofercie firmy Pioneer znajdują się natomiast dwie odmiany. PT 200 CL - obecny w doświadczeniach PDO prowadzonych przez COBORU. Toleruje ona wcześniejszy i opóźniony siew. Jej rozwój przed zimą przebiega powoli. Jej zimotrwałość określana jest jako bardzo dobra, a zdrowotność jako dobra. Podobnymi cechami odznacza się odmiana PT 228 CL.