• Kukurydza w regionach z suszą w tle przedwcześnie zasycha. Dolne liście są już całkowicie suche. 
  • W regionach gdzie stres suszy utrzymywał się w czasie wiechowania notuje się słaby stopień zaziarnienia kolb. 
  • Rolnicy  prognozują, że szczególnie w najbardziej dotkniętych suszą regionach plon nasion nie będzie przekraczał 5-7t/ha.

Susza w czasie wiechowania

Niestety deficyt wody uderzył przede wszystkim w uprawy jare, w tym także w kukurydzę. Rozkład opadów w skali kraju jest bardzo nierównomierny. Warto prześledzić publikowane przez IUNG-PIB mapki, aby wydedukować gdzie opadów było najmniej w czasie kiedy kukurydza wykazywała z kolei największe zapotrzebowanie na wodę. 

Słabo zaziarnione kolby

Słabo zaziarnione kolby to przede wszystkim efekt deficytu wody. Zjawisko to jest potęgowane w sytuacji słabego zaopatrzenia rośliny w składniki pokarmowe NPK, Mg, także mikroelementy takie jak bor i cynk. W czasie suszy rośliny nie mogą przede wszystkim sprawnie pobierać boru, a jego niedobór zaburza prawidłowy przebieg procesu zapylenia i zapłodnienia kolb. W tym roku na plantacjach silnie dotkniętych suszą znamiona kolb bardzo szybko zasychały i były słabo uwodnione, co utrudniało przemieszczanie się pyłku. Efekt może być taki jak na zdjęciu wyżej czyli duże braki w zaziarnieniu kolby, co najistotniej odbija się na plonowaniu tej uprawy.

Kukurydza usycha na pniu

Wysokie temperatury połączone z brakiem opadów silnie ograniczały utrzymanie w kondycji biomasy kukurydzy. Liście stawały się sinozielone, zwijały się w tutkę, a po stresie najstarsze liście usychały. Na części plantacji, jak tu na zdjęciu wykonanym kilka dni temu w okolicach Poznania widać już zaawansowany stopień usychania roślin. Z relacji rolników wynika także, że niektórzy rezygnują z uprawy na ziarno i planują w najbliższym czasie kosić kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę. 

Pierwsza dekada sierpnia a kukurydza usycha na pniu, zdjęcie z okolic Poznania Fot. AK
Pierwsza dekada sierpnia a kukurydza usycha na pniu, zdjęcie z okolic Poznania Fot. AK

Skoczek kukurydziany bardzo widoczny w łanie

Lustrując plantację w tym roku bez problemu można dostrzec niespecyficzne objawy na liściach kukurydzy. Białe, srebrzysto gwiaździste uszkodzenia to efekt żerowania skoczków, w tym często skoczka kukurydzianego. O zagrożeniu informowaliśmy w poniższym komunikacie.

 

Szkodników można dostrzec w łanie bardzo dużo, stąd i uszkodzeń na kukurydzy jest wiele. Liczne jego żerowanie ogranicza zdolności fotosyntezy zaatakowanego organu. 

Skoczki w kukurydzy powodują charakterystyczne uszkodzenia liści, mają także potencjał do roznoszenia chorób wirusowych Fot. AK
Skoczki w kukurydzy powodują charakterystyczne uszkodzenia liści, mają także potencjał do roznoszenia chorób wirusowych Fot. AK

Omacnica już żeruje

Największy szkodnik kukurydzy, czyli omacnica prosowianka już żeruje w łodygach. Przy czym, co jest charakterystycznie w tym roku, szkodnik ten nie nalatywał na plantacje równomiernie, co było związane ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Dlatego w łodygach można dostrzec małe i większe już larwy pochodzące z rożnych nalotów. Oznacza to w praktyce, że szkodliwość omacnicy prawdopodobnie ponownie w tym roku będzie wysoka, i co ważne fakt ten może być odnotowany także na plantacjach gdzie stosowano zabiegi ochronne (problemy w wyznaczeniu terminu aplikacji i rozłożone w czasie naloty płodnych samic omacnicy). 

Charakterystyczne trocinki i dziurki, to objaw żerowania omacnicy prosowianki Fot. AK
Charakterystyczne trocinki i dziurki, to objaw żerowania omacnicy prosowianki Fot. AK

Plon silnie uzależniony od opadów

Plon kukurydzy silnie uzależniony będzie od rozkładu opadów, szczególnie notowanych w czasie wiechowania kukurydzy. Stres suszy także może doprowadzać do porażenia kolb głownią guzowatą. Czy rzeczywiście będzie to problem tego sezonu, o tym wkrótce się przekonamy, gdy na kolbach zaczną się pojawiać charakterystyczne narośla. Stres suszy szczególnie odczuły plantacje położone na lżejszych stanowiskach, gdzie stosowano niezbilansowane nawożenie, lub niskie pH uniemożliwiło sprawne pobieranie składników pokarmowych. W kiepskiej kondycji są także plantacje siane w terminie opóźnionym np. po zbiorze żyta na kiszonkę, które dodatkowo "wyciągnęło" wilgoć glebową. 

Słabo wypełnione ziarno

Tam gdzie dalej będzie utrzymywać się będzie słaba wilgotność gleby, sytuacja będzie się pogarszać i w tych regionach należy się spodziewać także niskiej MTZ, gdyż trwa obecnie nalewanie ziarna. Stres w tym okresie negatywnie wpływa na ten proces. Obecnie szczególnie narażone są plantacje położone na zachodzie kraju oraz na Pomorzu Zachodnim,  atakże w części woj. lubelskiego. Co potwierdzają poniższe mapki mówiące o bieżącej wilgotności gleby w warstwie 0-7 cm (mapka po lewej stronie) oraz 7-28 cm (mapka po prawej stronie).

Aktualny wskaźnik wilgotności gleby (0-7 cm) - mapka po lewej stronie, oraz 7-28 cm (mapka po stronie prawej) Źródło: IMGW-PIB
Aktualny wskaźnik wilgotności gleby (0-7 cm) - mapka po lewej stronie, oraz 7-28 cm (mapka po stronie prawej) Źródło: IMGW-PIB