Kukurydza jest rośliną dość dobrze tolerująca większość substancji czynnych zastosowanych jesienią do odchwaszczania ozimin. W większości przypadków siew jej po likwidowanych oziminach nie powinien być obarczony ryzykiem. Dla pewności jednak warto przed jej siewem zastanowić się jaką substancję czynną zastosowano jesienią w oziminach i sprawdzić w zaleceniach i w etykiecie środka, czy nie ma ku temu przeciwwskazań.

Jak się okazuje, w większości przypadków zalecane jest wykonanie orki siewnej. I choć orka to nie najlepsze wyjście w przypadku siewu kukurydzy, jeśli szybko podejmiemy decyzję, pozostało jeszcze sporo czasu, by gleba naturalnie przed siewem „osiadła” i jak to się potocznie mówi „wydobrzała”.

Według zaleceń Instytut Ochrony Roślin BIP w Poznaniu, bez większych przeszkód kukurydzę można zasiać po następujących substancjach czynnych herbicydów zastosowanych jesienią (w nawiasach podano warunki konieczne do spełnienia):

Stanowisko po rzepaku ozimym:
• metazachlor (po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm),
• chlopyralid + pikloram (bez konieczności wykonania orki),
• chlopyralid (brak przeciwwskazań),
• chlomazon (po wykonaniu orki co najmniej na głębokość 10 cm),
• chlomazon + dimetachlor + napropamid (po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10 cm),
• propyzamid (brak przeciwwskazań),
• chlomazon + metazachlor (po wykonaniu orki na głębokość 10 cm),
• chlomazon + dimetachlor (po wykonaniu orki na głębokość 10 cm),
• dimetachlor (po wykonaniu orki)
• graminicydy - wszystkie (brak przeciwwskazań),

Stanowisko po zbożach ozimych:
• diflufenikan (DFF) (po wykonaniu orki na głębokość 20 cm),
• diflufenikan (DFF) + jodosulfuron + mezosulfuron (wskazana orka),
• 2,4-D lub 2,4-D + dikamba (brak przeciwwskazań),
• jodosulfuron + mezosulfuron (wskazana orka),
• pinoksaden (brak przeciwwskazań)
• diflufenikan (DFF) + izoproturon (IPU) (po wykonaniu orki na głębokość 20 cm),
• MCPA (brak przeciwwskazań),
• diflufenikan (DFF) + flufenacet (orka niekonieczna),
• flufenacet + metrybuzyna (orka niekonieczna),
• Jodosulfuron (po wykonaniu orki na głębokość minimum 10 cm),
• Pendimetalina (po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm),
• chlorotoluron (brak przeciwwskazań),
• izoproturon (IPU) + pendimetalina (po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm),
• izoproturon (IPU) (brak przeciwwskazań),
• fluorochloridon (brak przeciwwskazań),
• diflufenikan (DFF) + Izoproturon (IPU) (po wykonaniu orki na głębokość 20 cm).