• Bardzo późne siewy kukurydzy pozwolą na uzyskanie w korzystnych warunkach odpowiedniej ilości masy, jednak przy niskim udziale kolby.
  • Siew kukurydzy o FAO powyżej 220 jest bardzo ryzykowny w tak późnych terminach.

Warto siać, ale raczej na kiszonkę

Jeśli chodzi o siew kukurydzy na ziarno w tak późnym terminie, jak koniec maja czy czerwiec, to musimy liczyć się z dość dużą obniżką plonowania - zarówno w przypadku kukurydzy na ziarno, gdzie ilość ziarna będzie z pewnością niższa, jak i w przypadku uprawy na kiszonkę. Jednakże w tym drugim przypadku przy korzystnym układzie pogodowym kukurydza jest w stanie uzyskać wysoką masę, aczkolwiek będzie cechować się niższym udziałem kolby niż w przypadku roślin wysiewanych w terminach optymalnych. W przypadku gospodarstw hodowlanych kukurydza wysiewana w późnym terminie może być jednak bardzo przydatna ze względu na możliwość uzupełnienia bazy paszowej. To zresztą częsta praktyka po zbiorze żyta na kiszonkę. Wówczas siewy odbywają się jednak z reguły nie później niż do 20 maja.

Kolba raczej krótka w późnym terminie

W różnych przeprowadzanych badaniach wykazano, że w większości przypadków plon z bardzo późnych terminów (a za takie należy uznać końcówkę maja oraz pierwszą połowę czerwca) był niższy niż w terminach optymalnych. W standardowych warunkach zawsze przewagę będą miały plantacje zakładane w terminach wcześniejszych i optymalnych. Cechują się one zarówno wyższym MTZ, jak też dłuższą kolbą i większą ilością ziarniaków na niej. Jednakże w sytuacjach wyjątkowych, np. podczas suszy w czerwcu czy lipcu, późno wysiewana kukurydza może plonować nawet wyżej, aniżeli plantacje zakładane we wcześniejszych terminach. Wszystko zależy w takiej sytuacji od tego czy kukurydza z kwitnieniem “trafi” na suszę. Jeśli proces kwitnienia, zapylania odbywać się będzie poza okresem suszy, a np. kukurydza wysiewana w optymalnym terminie trafi z fazą kwitnienia w upały i jednocześnie dotkliwy brak wody, to - jak wskazuje praktyka - mamy sytuację w której ta znacznie później wysiewana może lepiej plonować. To jednak już loteria, bo równie dobrze analogiczna sytuacja może przydarzyć się w drugą stronę, a wówczas kukurydza wysiewana na przełomie maja czy czerwca jest skazana na dotkliwą klęskę. 

Odmiany kukurydzy do późnego siewu

Kluczem do sukcesu może być w takiej sytuacji dobranie kukurydzy o odpowiedniej liczbie FAO - najlepiej nie wyższej niż 220, a idealnie nawet poniżej 200. Pamiętajmy, że w przypadku zbioru na kiszonkę od siewu do koszenia mamy z reguły niespełna 4 miesiące (jeśli zasiejemy na przełomie maja czy czerwca). Dlatego też odmiana powinna cechować się odpowiednimi parametrami, które umożliwia jej dość dynamiczną wegetację i szybkie przyrosty.

Szybsze wschody późno sianej kukurydzy

Kukurydza przy późnych siewach z reguły wschodzi znacznie szybciej (za sprawą dobrze ogrzanej gleby). Dzięki szybszym wschodom i ogólnej wyższej dynamice rozwoju w początkowych okresach jest też silniejsza w rywalizacji z chwastami. Co do zasady kukurydza jako roślina o szerokich międzyrzędziach jest bardzo podatna na negatywne skutki zachwaszczenia, jednakże w warunkach siewu w terminie optymalnym te szybciej ją przerastają (kukurydza potrzebuje ciepła, podczas gdy wiele chwastów posiada wysoką dynamikę rozwoju nawet w niższych temperaturach), tymczasem w układzie późnego siewu warunki są nieco bardziej wyrównane zarówno dla rośliny uprawnej jak i roślin niepożądanych.

Późny siew na ziarno to ostateczność

Ewentualny siew kukurydzy w tak późnym terminie jak koniec maja czy czerwiec musi być dobrze przemyślany? W jakim celu siejemy kukurydzę? Jeśli na kiszonkę to jak najbardziej, ale na ziarno sens jest już znacznie mniejszy. Czy mamy dostęp do odmiany z odpowiednim FAO? Te najwcześniejsze odmiany cechują się niższą dostępnością, bo i zapotrzebowanie na nie jest znacznie niższe. Tak więc raz jeszcze: na kiszonkę późny siew można polecić, ale na ziarno tylko warunkowo i to w ściśle określonych warunkach.

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych