W trzeciej dekadzie lutego siewy zbóż jarych ruszyły w cieplejszych rejonach kraju, w regionach województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. W ostatnich dniach do siewu przystąpili także niektórzy rolnicy z woj. łódzkiego.

Rolnicy wykorzystują aktualne warunki pogodowe i tam, gdzie można wjechać w pole przystępują do siewów zbóż jarych. Panujące obecnie temperatury są jak najbardziej sprzyjające, wystarczy kilka godzin słonecznych, żeby gleba szybko się nagrzała.

Nie należy obawiać się ewentualnych krótkotrwałych spadków temperatur. Proces kiełkowania ziarna zachodzi już przy 2-3°C (jest wówczas powolny), natomiast szybkie tempo kiełkowania obserwuje się przy temperaturze gleby 5-6°C (takie warunki obserwujemy obecnie w przeważającej części kraju).

Wczesny termin siewu to czynnik agrotechniczny, który przedłuża przede wszystkim fazy przed kłoszeniem. Sprzyja większej krzewistości i powierzchni asymilacyjnej liści oraz przedłuża okres intensywnego pobierania składników pokarmowych.