W całym kraju jest raczej sucho, co może utrudniać prace polowe. Siewy ozimin zbliżają się nieuchronnie. Wiele razy podawaliśmy na łamach portalu farmer.pl badania na temat odmian zbóż. Przyszedł czas na określenie tych optymalnych terminów siewu zbóż ozimych.


Dlaczego jest on tak ważny? Zboża muszą przygotować się do zimy. Muszą rozwinąć po pierwsze dobry system korzeniowy, po drugie prawidłowo się rozkrzewić i po trzecie nagromadzić odpowiednią ilość cukrów warunkujących dobrą mrozoodporność.

Jęczmień ozimy ma najkrótszy okres wegetacji ze wszystkich zbóż, dlatego wymaga wcześniejszego siewu. Optymalny czas trwa w Polsce zachodniej od 10 do 20 września, a w rejonie południowo-zachodnim do 25 września. Jęczmień hybrydowy w siewie normalnym wykonuje się od 16 do 25 września.

Pszenicę ozimą powinno się wysiewać w północno-wschodniej Polsce od 15 do 25 września, w rejonie centralnym i południowo-wschodnim od 20 do 30 września, w rejonie północno-zachodnim od 20 września do 5 października, a na Dolnym Śląsku od 25 września do 10 października.

Najwyższe plony pszenżyta można uzyskać przy siewie tego gatunku w drugiej i trzeciej dekadzie września. W zachodniej części kraju okres optymalnych siewów obejmuje również pierwszą dekadę października.

W zależności od regionu termin siewu żyta przypada pomiędzy 15 a 30 września, a w Polsce zachodniej mogą być one opóźnione o kilka dni. Najlepszym terminem siewu żyta hybrydowego jest okres w Polsce południowo zachodniej od 20 do 30 września . Z kolei na terenach przedgórskich termin ten przypada na 15-25 września.