Cechą wspólną regulatorów wzrostu, inaczej nazywanych retardantami, jest hamowanie wzrostu roślin wyższych, bez jednoczesnego ograniczenia ich produktywności. Celem tego typu zabiegów jest ograniczenie wylegania wywołanego m.in. przez czynniki genetyczne, bądź agrotechniczne. Do pierwszej grupy zaliczyć można długość źdźbła i grubość jego ścianek, natomiast do drugiej niewłaściwe nawożenie azotowe czy zbyt gęsty siew. Inne przyczyny wpływające na wyleganie to choroby podstawy źdźbła oraz silny wiatr i deszcze.

Działanie regulatorów wzrostu stosowanych w zbożach opiera się na wzmocnieniu stabilności roślin poprzez ograniczenie wysokości pędu głównego i stworzenie pędom bocznym możliwości lepszego rozwoju. Uzyskane w ten sposób źdźbła mają wyrównane parametry i są silniejsze, a więc mniej podatne na działanie wiatru i deszczu. Pionowa pozycja rosnących roślin zapewnia prawidłowy transport wody i substancji odżywczych z gleby do kłosów, a ostatecznie dorodne plony. W wypadku pominięcia skracania źdźbła na plantacjach, które tego wymagają, dochodzi do wylegania. Przewrócone rośliny tracą na swojej wartości, ich zbiór jest utrudniony, a ziarno częstokroć ma większą wilgotność i wymaga suszenia.

Przy doborze regulatorów wzrostu należy uwzględniać nie tylko ich zdolności do skracania i pogrubiania źdźbła, ale też do stymulacji wzrostu systemu korzeniowego. Rozbudowane korzenie powodują mocniejsze zakotwiczenie rośliny w glebie, a więc utrzymanie jej w pionie mimo coraz cięższych kłosów i innych czynników obciążających (wiatr, deszcz). Podwójne działanie regulatorów - zarówno w odniesieniu do źdźbła, jak i korzeni ¬- można odnaleźć w oferowanym przez firmę BASF preparacie Medax Top, który jest zarejestrowany do stosowania w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym. Regulator równomierne skraca łodygi we wszystkich nowo powstających międzywęźlach, pogrubia źdźbła i poprawia ukorzenienie, które staje się fundamentem łodygi. Ważna zaletą Medaxu Top jest możliwość aplikacji i skuteczność działania niezależnie od warunków pogodowych - preparat działa w szerokim zakresie temperatur, zarówno w warunkach zachmurzenia jak i nasłonecznienia.

Dla zapewnienia wysokiej wydajności produkcji pszenicy oraz innych zbóż konieczne jest stosowanie preparatów regulujących ich wzrost. Dobór preparatów, które działają zarówno na źdźbła, jak i system korzeniowy, może pomóc w kompleksowej ochronie przed wyleganiem łanów.