Dwie z nich chlorek - chloromekwatu i trineksapak etylu - są inhibitorami giberelin. Hamują powstawanie citokinin, czyli fitohormonów odpowiedzialnych za podziały komórek, decydując o procesie intensywności wydłużania źdźbła (w praktyce skracania). W praktyce skracają źdźbło (międzywęźle), na które zostały zastosowane, oraz dwa kolejne. Najlepsze efekty po zastosowaniu chlorku chloromekwatu uzyskuje się, stosując go w początkowej fazie wzrostu (BBCH 12-14). Hamuje wtedy wzrost pędu głównego, równocześnie przyspieszając rozwój pędów bocznych (krzewienie). Stosowane w późniejszym terminie (BBCH 31-35) to "chemiczne" zatrzymanie wzrostu, zapobiegające mechanicznemu procesowi wylegania. Skutecznie działa w temperaturze od 5 do 25oC. Jednak w momencie pobierania (w trakcie oprysku) temperatura powinna być nieco wyższa - ok. 10oC, później może się trochę obniżyć. Trineksapak etylu zalecany jest od końca krzewienia do całkowicie wykształconego liścia flagowego (BBCH 29-39). Zaczyna działać od ok. 5oC, ale rzeczywisty i skuteczny proces skracania zaczyna się od 8oC i nie musi przekraczać 15oC.

Etefon jest generatorem etylenu. Optymalnym terminem jego stosowania jest faza strzelania w źdźbło (BBCH 31-37). W jęczmieniu zabiegi można opóźnić do momentu grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 48). Etylen, który powstaje z etefonu, hamuje wzrost źdźbła, przyspiesza jego starzenie, w efekcie czego następuje zdrewnienie i wzmocnienie tkanek. Etylen działa doraźnie, krótko przez kilka dni i efektywnie skraca międzywęźle, na które został wykonany zabieg.

Terminy stosowania regulatorów wzrostu do fazy początku liścia flagowego pokrywają się z niektórymi terminami stosowania herbicydów. Zgodność tych terminów niejednokrotnie "kusi" do wykonania jednego zabiegu z użyciem mieszaniny środków. Należy wziąć pod uwagę, że regulatory wzrostu działają w sposób bezpośredni na wzrost rośliny uprawnej. Łącznie stosowane z nimi herbicydy mogą być kierowane do miejsc odpowiedzialnych za rozwój i wykazywać negatywny wpływ na szereg przemian biochemicznych i fizjologię roślin, powodując nawet ich zamieranie. Dlatego też stosowanie wszelkiego rodzaju mieszanin z udziałem środków chwastobójczych musi być zgodne z rejestracją, bądź informacje o zaleceniach powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł.