Skrzypionki w zbożach występują co roku z różnym nasileniem. W tym roku w wielu miejscach przekroczyła skrzypionka próg ekonomicznej szkodliwości i tym samym plantacje zbożowe wymagały interwencji insektycydowej. Niestety z powodu suszy i wysokich temperatur szybko dojrzewające zboża zniechęciły rolników do ochrony swoich zbóż.

Na plantacjach niechronionych larwy skrzypionkek swobodnie mogły się przepoczwarczyć w chrząszcze Fot. A. Kobus
Na plantacjach niechronionych larwy skrzypionkek swobodnie mogły się przepoczwarczyć w chrząszcze Fot. A. Kobus

Na plantacjach niechronionych larwy skrzypionki swobodnie mogły się przepoczwarczyć w chrząszcze, które z kolei z powodu braku pokarmu (sucha słoma) postanowiły zagościć w kukurydzy. Tam dokonują żeru po czym zaczną szukać kryjówek by zejść na zimowanie.  Póki co skrzypionka daje 1 pokolenie w roku, stąd obecne na kukurydzy chrząszcze nie złożą jaj, z których nie wylegną się larwy.

Uszkodzenia kukurydzy są najliczniejsze w pasach brzeżnych uprawy, zwłaszcza na tych polach, które znajdują się w niedalekim sąsiedztwie zbóż ozimych i jarych. Fot. A. Kobus
Uszkodzenia kukurydzy są najliczniejsze w pasach brzeżnych uprawy, zwłaszcza na tych polach, które znajdują się w niedalekim sąsiedztwie zbóż ozimych i jarych. Fot. A. Kobus

Pomimo coraz liczniejszych uszkodzeń skrzypionki nie stanowią poważnego zagrożenia dla kukurydzy. Chrząszcze, żerują na blaszkach liściowych kukurydzy, wyjadają na nich skórkę górną i miękisz, w wyniku czego powstają wąskie, podłużne dziurki wzdłuż nerwów liści. Z racji tego, że owady dorosłe często przemieszczają się z rośliny na roślinę, reguły dokonują niewielkich uszkodzeń wybranych liści. Najczęściej się zdarza, że na roślinie kukurydzy z reguły silnie uszkodzony jest jeden z liści, natomiast pozostałe noszą ślady niewielkiego żerowania szkodnika.

Warto jednak pamiętać, że zranienia tkanek są ponadto bramą, przez którą wnikają do roślin patogeny powodujące groźne choroby ujawniające się w późniejszym okresie.