W ostatnich latach największą szkodliwość skrzypionki obserwuje się na zbożach jarych. Chrząszcze często przelatują z plantacji zbóż ozimych na zboża jare, z powodu ich delikatniejszych liści.

Według sygnalizacji IOR z Poznania z miejscowości Boguchwała podczas lustracji pól dokonanej dnia 27.05.2014 roku na 100 roślinach stwierdzono 146 jaj oraz 46 larw. Odłowiono też sporą liczbę dorosłych chrząszczy, które ciągle w zbożach składają jaja. Oznacza to, że zboża jare głównie, w tym regionie zagrożone są presją tego szkodnika.

Przypominamy, że dla zbóż jarych próg ekonomicznej szkodliwości jest niższy niż dla ozimych i wynosi on 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Również w pszenicy ozimej obserwuje się wzrastającą liczbę larw. Lokalnie są już przekroczone progi szkodliwości.

Warto teraz wykonać lustrację swoich pól i ewentualnie rozważyć wykonanie oprysku insektycydem.

Do zwalczania skrzypionek w zbożach jarych można wykorzystać następujące preparaty:

- Ammo Super 100 EW- zeta-cypermetryna- w dawce - 0,1l/ha
- Cyperkill Max 500 EC- cypermetryna -0,05l/ha
- Fury 100 EW - zeta-cypermetryna- 0,01l/ha
- Karate Zeon 050 CS- lambda-cyhalotryna -0,1l/ha
- Minuet 100 EW- zeta-cypermetryna -0,1l/ha
- Sumi-Alpha 050 EC- esfenwalerat - 0,25l/ha
- Titan 100 EW - zeta-cypermetryna- 0,1l/ha