• Skrzypionka zbożowa to jeden z najważniejszych szkodników zbóż.
  • W przypadku tego szkodnika w zwalczaniu chemicznych obecnie zarejestrowane są tylko  preparaty oparte na pyretroidach. 
  • Pyretroidy można stosować w poniżej 20°C. W wyższej są mniej efektywne. 

Chrząszcze składają jaja, z których po ok. dwóch tygodniach o złożenia wylęgają się larwy. Osobniki dorosłe nie są traktowane zazwyczaj jako zagrożenie dla zbóż. Sytuacja powinna nas jedynie niepokoić w przypadku masowych nalotów. Duża populacja chrząszczy zimowych zazwyczaj zwiastuję problem w przyszłości (powyżej 10-15 chrząszczy na m2).. 

Nie jest to jednak regułą, gdyż dużo zależy także od warunków panujących w maju. Warto wiedzieć, że ulewny deszcz może zmyć jaja ale także i młode larwy. Za stadium szkodliwe uznaje się stadium larwalne. Małe "ślimaczki" (taka potocznie nazywają je niektórzy rolnicy) potrafią zeskrobać całkowicie miękisz liścia, doprowadzając do tego, że najbardziej produktywne liście stają się przezroczyste i pergaminowe. 

 Larwy są barwy brunatno- żółtej o kulistej czarnej głowie. Ich ciało pokryte jest lepkim śluzem. 

Larwy skrzypionek w owsie Fot. AK
Larwy skrzypionek w owsie Fot. AK

Progi ekonomicznej szkodliwości dla zbóż ozimych wynosi:  1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta. Zboża jare są bardziej wrażliwe na żerowanie larw skrzypionek. Jedna larwa może zniszczyć do 3,5 cm2 powierzchni liścia. Dlatego tą grupę upraw uznaje się za bardziej narażoną na masowy atak skrzypionek. 1 larwa na 2-3 źdźbłach jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa to wskazanie do zabiegu chemicznego. 

Czym zwalczać skrzypionki? 

Skrzypionki nie są trudne w zwalczaniu, zwłaszcza jeśli bytują na liściu flagowym, przez co łatwo dostępne są dla działania zastosowanego insektycydu Problem jednak polega na tym, że obecnie dostępne są tylko preparaty oparte na pyretoridach, czyli jednej grupie związków. Co więcej optymalną skuteczność wykazują w temperaturze poniżej 20°C, jednak ostatnie lata pokazują, że temperatury już w maju bywają często znacznie wyższe. Co sprawia problemy w zwalczaniu tych szkodników.