- Ogółem w okresie jedenastu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec 2011 r. - maj 2012 r.) skup zbóż podstawowych z mieszankami był zbliżony do poziomu z tego samego okresu poprzedniego roku gospodarczego i wyniósł 6,9 mln ton, (w tym: pszenicy skupiono 5,3 mln ton, jęczmienia 0,6 mln ton, a żyta 0,5 mln ton). W odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2010/2011 poziom skupu pszenicy był wyższy o 7 proc., natomiast jęczmienia o 7 proc. niższy, a żyta o 14 proc. niższy. Skup kukurydzy, przy rekordowych zbiorach tego ziarna w 2011 r., był o 59 proc. większy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i ukształtował się na poziomie 1,7 mln ton - napisano.