Ceny zbóż krajowych zebrano 1 marca 2012 r. (cena netto bez VAT w zł/t) podczas ankiety telefonicznej:

Młyny Polskie S.A.:
- pszenica konsumpcyjna - 800,
- żyto konsumpcyjne - 860.

Lubella SA:
- pszenica konsumpcyjna - 810-860,
- jęczmień konsumpcyjny - 800.

PZZ w Stoisławiu:
- pszenica konsumpcyjna - 810 + umowa,
- żyto konsumpcyjne -800,
- jęczmień konsumpcyjny - 680,
- owies - 700.

PZZ w Krakowie:
- pszenica konsumpcyjna - 800.

Młyn Martea, Młyny Komorowice:
- pszenica konsumpcyjna -800-820.

PPZ KAPKA:
- pszenica konsumpcyjna - 800,
- żyto konsumpcyjne - 900.

Osadkowski:
- pszenica konsumpcyjna - 760-800,
- pszenica paszowa - 740,
- kukurydza sucha - 750.

Gold Pasz Janowiec:
- pszenica paszowa - 780,
- pszenżyto - 760,
- jęczmień paszowy - 780,
- żyto paszowe - 550,
- kukurydza sucha - 770.

ZPZM Kruszwica:
- pszenica konsumpcyjna - 780,
- żyto konsumpcyjne - 830,
- jęczmień konsumpcyjny - 800.

Młyn-Pol:
- pszenica konsumpcyjna - 780,
- pszenica paszowa - 730.

Ziarn-Pol:
- pszenica konsumpcyjna - 800-840,
- pszenica paszowa - 780,
- jęczmień konsumpcyjny - 800,
- jęczmień paszowy - 750,
- żyto konsumpcyjne - 800-880,
- żyto paszowe - 580,
- pszenżyto - 720,
- owies - 650,
- kukurydza - 780.