Opóźnienie w rozpoczęciu żniw widzą też eksperci Izby Zbożowo-Paszowej, którzy podkreślają, że przetwórcy kupują obecnie surowiec na II połowę lipca i sierpień. Co jest tego przyczyną? Oczywiście przebieg pogody.

- Intensywne opady deszczu i spowolnienie wegetacji spowodowały opóźnienie tegorocznych „małych żniw”, tj. zbiorów jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Izba szacuje, że opóźnienie może wynieść ok. 2 tygodni i uzależnione będzie od warunków pogodowych. Opóźnienie w rozpoczęciu zbiorów najprawdopodobniej wystąpi także na Słowacji, w Czechach i Rumunii – ocenia IZP.

- W ostatnim okresie notujemy oznaki zwiększonego zainteresowania zakupami zbóż przez część przetwórców, co wpływa na wzrostowy kierunek cen. Sytuacja nadal jest stabilna – informuje Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Prezes Izby zaznacza, że dostrzegalna jest spora liczba ofert sprzedaży pszenicy, co wynika z konieczności czyszczenia magazynów przed żniwami. Pszenica jest dostępna, ale głównie na południowym-wschodzie oraz na południu kraju. Jeśli chodzi o podaż pszenżyta i kukurydzy to wyraźnie ona zmalała.

Co ciekawe, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami Izby, eksport pszenicy drogą morską w czerwcu powinien przekroczyć 150 tys. ton. Eksport pszenicy drogą morską w całym sezonie 2019/20 wyniesie aż 3,4 mln ton.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 1 lipca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna - 660-700.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- żyto – 560.

Osadkowski – skup wstrzymany

Golpasz Janowiec Wielkopolski
- pszenica – 790,
- pszenżyto- 650,
- jęczmień paszowy - 610.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- żyto – 520,
- jęczmień konsumpcyjny – 640.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 680 - 710.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna - 720-700,
- pszenica paszowa – 680,
- rzepak - 1670,
- kukurydza sucha – 700,

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 490,
- żyto paszowe – 450,
- pszenżyto – 550,
- jęczmień – 550.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- żyto konsumpcyjne – 480.

Agro System Sobótka
-pszenica konsumpcyjna - 710-740.

Elewarr – skup wstrzymany od 23.06

F.H.U. Gawor
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 545.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 710-725 (nowe zbiory),
- pszenica paszowa – 610,
- pszenżyto – 550,
- żyto paszowe – 480,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- jęczmień konsumpcja – 580,
- rzepak – 1585 (nowy zbiór).

PHU Łukasz Kaczmarek – skup wstrzymany do żniw.

Street – retail
- rzepak – 1700.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 700,
- jęczmień paszowy – 540,
- kukurydza sucha – 680.

Boferm Górki
- pszenica konsumpcyjna - 700,
- pszenżyto – 560,
- żyto - 448,
- jęczmień konsumpcja - 560,
- rzepak – 1500,
- kukurydza sucha – 680,
- owies – 448,
- łubin - 800.

P.H.U. Lech Świebodzin
- pszenica konsumpcyjna - 700 (nowy zbiór),
- pszenica paszowa - 660 (nowy zbiór), 770 (stary zbiór),
- pszenżyto – 580 (nowy zbiór), 630 (stary zbiór),
- jęczmień konsumpcyjny - 580 (nowy zbiór),
- rzepak - 1600-1650,
- owies - 550 (nowy zbiór).

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto paszowe – 530,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień paszowy – 580,
- kukurydza sucha – 750,
- rzepak – 1650.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie – skup wstrzymany.