Zalecenia BASF Polska

Zwalczanie chorób grzybowych w zbożach zabezpiecza te uprawy przed stratami i pozwala produkować ziarno, które będzie najwyższej jakości. Kryteria doboru fungicydów powinny być oparte w pierwszej kolejności o podstawowe czynniki agrotechniczne, takie jak: stanowisko, technologię uprawy gleby, termin siewu, dobór odmiany, nawożenie NPK, a przede wszystkim planowaną intensywność uprawy (wysokość i jakość plonu ziarna). Oczywiście przebieg warunków pogodowych (temperatura, wilgotność powietrza oraz rozkład opadów) ma istotny wpływ na występowanie oraz wielkość porażenia przez grzyby patogeniczne i tylko właściwa ochrona fungicydowa, oparta o najskuteczniejsze fungicydy daje oczekiwane rezultaty.

Pomimo dość chłodnej jesieni z dużą ilością opadów deszczu, w okresie tym na wielu plantacjach pszenicy ozimej obserwowano już infekcje mączniaka prawdziwego, septoriozy liści oraz rdzy brunatnej. W uprawach jęczmienia ozimego wystąpiła głównie plamistość siatkowa, rdza jęczmienia oraz mączniak prawdziwy. Pierwsze jesienne infekcje tych patogenów są dla nas sygnałem o istniejących źródłach zagrożenia, które w zależności od przebiegu pogody będą rozwijać się wiosną.

Intensywne opady śniegu występujące w czasie tegorocznej zimy, z jednej strony ochroniły rośliny zbóż ozimych przed silnymi mrozami i wysmalaniem związanym z silnymi wiatrami, ale również są gwarancją dobrych warunków wilgotnościowych na początku wiosennej wegetacji.

Korzystne warunki wilgotnościowo-termiczne dla rozwoju roślin uprawnych są niestety również sprzyjające dla rozwoju chorób podstawy źdźbła oraz chorób liści. W pierwszej dekadzie marca, w zachodniej części Polski na plantacjach zbóż ozimych stwierdzono początek ruszenia wegetacji i rośliny uprawne zaczęły wytwarzać młode korzenie. Po intensywnych opadach śniegu w drugiej dekadzie marca, gruba warstwa śniegu przykryła rośliny i spowodowała, że ziemia nie uległa zamarznięciu. W tych warunkach panowały doskonałe warunki do rozwoju pleśni śniegowej. Plantacje, na których ona wystąpiła będą przerzedzone, a rośliny osłabione, dlatego wymagają wczesnego zasilenia azotem oraz pobudzenia do krzewienia.

Wysoka wilgotność i niskie lub umiarkowane temperatury (najczęściej takie występują w kwietniu) sprzyjają rozwojowi łamliwości podstawy źdźbła oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Choroby te powodują największe zakłócenia w transporcie wody i składników pokarmowych do górnych partii roślin i tym samym wywołują podsychanie roślin (szczególnie w warunkach ograniczonego zmianowania tzn. częstej uprawy zbóż po sobie).

Prognozowany w najbliższych dniach wzrost temperatur przekraczających w ciągu dnia 12°C w warunkach dużej wilgotności oznaczać będzie inwazję, takich chorób jak: mączniak prawdziwy zbóż, septorioza liści oraz choroby podstawy źdźbła. Na podstawie pierwszych obserwacji dokonanych w dniu 05.04.2013 r. na plantacji pszenicy ozimej w Jarosławcu koło Środy Wlkp. zaobserwowano już widoczne piknidia septoriozy paskowanej liści oraz mączniaka prawdziwego, które pękając będą uwalniały zarodniki, infekując nowe przyrosty zdrowych liści pszenicy ozimej.

Pamiętajmy: choroby grzybowe charakteryzują się tym, że ich objawy na początku porażenia są mało widoczne. Lepiej im zapobiegać niż je zwalczać, kiedy opanują i zniszczą już część tkanek roślin.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na plantacjach zbóż ozimych bardzo ważne jest wykonanie zabiegu fungicydem zapobiegającym opisanym powyżej zagrożeniom. Ochronę fungicydową zbóż ozimych rozpocznij od zastosowania do pierwszego zabiegu w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-32) fungicydu Capalo 337,5 SE w dawce 1,5 l/ha. Doskonała formulacja tego fungicydu w połączeniu z trzema niezawodnymi substancjami aktywnymi (metrafenon, fenpropimorf, epoksykonazol) zapewnia długotrwałą i bardzo skuteczną ochronę przed szerokim spektrum chorób, w tym chorób podstawy źdźbła. Niezwykle ważnym atutem tego produktu jest interwencyjne, jak i zapobiegawcze działanie wzajemnie uzupełniających się substancji. Capalo 337,5 SE skutecznie zwalcza septoriozę liści, brunatną plamistość liści oraz rdzę brunatną, a w zwalczaniu mączniaka prawdziwego jest najlepszym specjalistą.

Długa zima spowodowała obecnie duże spiętrzenie wiosennych prac, dlatego warto sięgnąć po fungicyd Capalo 337,5 SE, który daje pełną gwarancję ochrony Twoich roślin na kilka tygodni!

Rolniku: Do zabiegu T1 użyj najlepszego fungicydu na rynku Capalo 337,5 SE.

Nie lekceważ tego zabiegu - jest on pierwszym krokiem skutecznej ochrony zbóż!

Opracował:

dr Paweł Kazikowski