Jednym z ważniejszych czynników agrotechnicznych w technologii produkcji zbóż jest termin siewu. Decyduje on na przykład, w jakich warunkach termicznych, świetlnych i wilgotnościowych przebiegają fazy wzrostu i rozwoju roślin w okresie wegetacji. Dobrze rozwinięte, silnie rozkrzewione rośliny wskutek odpowiedniego terminu siewu lepiej wykorzystują podstawowy czynnik plonotwórczy, jakim jest stosowane w kolejnych fazach nawożenie, oraz mniej narażone są na warunki stresowe, które mogą wystąpić w późniejszych fazach wzrostu. Natomiast późny siew i związany z tym słaby początkowy rozwój roślin może decydować o bardzo małej efektywności zastosowanych dawek azotu i dużych zakłóceniach we w zroście roślin.

SIEW OPÓŹNIONY A SIEW PÓŹNY

W praktyce duża część siewów wykonywana jest w terminie opóźnionym, o czym może zadecydować na przykład przebieg pogody lub względy organizacyjne. Do siewów nieznacznie późniejszych niż optymalne stosuje się określenie "termin dopuszczalnie opóźniony". Taki termin opóźniony o 5-10 dni w stosunku do optymalnego zwykle nie powoduje dużych strat plonu, a w lata o sprzyjających warunkach wzrostu i rozwoju pozwala na uzyskanie plonów porównywalnych z osiągniętymi przy siewie optymalnym. Należy pamiętać, że opóźnienie terminu siewu decyduje o tym, że (...)

Cały artykuł w najnowszym wrześniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"