Zebrane informacje, jak również przeprowadzona pod koniec I dekady grudnia lustracja zasiewów tego zboża budzi obawy o jego przezimowanie i satysfakcjonująca wysokość plonu.

W tym regionie Polski dla plonowania na wysokim poziomie najkorzystniejszy jest siew w III dekadzie września, z dopuszczalnym opóźnieniem do 5 października. Siew późny czyli do 20 października powoduje spadek plonu nawet o 15% przy założeniu, że plantacja zdoła normalnie przezimować. W wypadku ciężkich zim spadek plonowania bywa jeszcze większy.

W wielu gospodarstwach pogoda uniemożliwiła dotrzymania zaleceń. Szereg pól zaczęto obsiewać dopiero po 15 października, a kończono je na początku listopada. Skutkuje to fizjologicznym niedorozwojem roślin do bezpiecznego przetrwania zimy. Późniejszy siew ograniczył co prawda prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych chorób grzybowych, nie mniej rośliny są jednak małe i słabe, a tym samym bardzo podatne na wymarznięcie zimą.