Podczas gdy UE wciąż czeka, aż Komisja Europejska zaproponuje wspólne ramy promowania praktyk rolniczych, które pomagają usuwać dwutlenek węgla z atmosfery, Słowacja przygotowała nowy fundusz klimatyczny użytkowania gruntów. Jak informuje serwis euroactiv.com, według sekretarza stanu ministerstwa tego kraju, Martina Kováča, pieniądze z funduszu wynagrodzą rolników za przyjazne dla środowiska praktyki na ziemi.

W rozmowie z Euroactiv Słowacja, Kováč wyjaśnił, że rolnicy będą mogli otrzymywać specjalne dotacje, na przykład za stosowanie większej ilości nawozów organicznych niż mineralnych, uprawę bezorkową czy bardziej urozmaicony płodozmian.

Tę informację podał dalej na Twitterze sam Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, który poinformował, że Słowacja „przesuwa się naprzód w zakresie rolnictwa węglowego”.

Jak ma działać fundusz?

Jak podaje euroactiv.com, w ten sposób nowy fundusz Słowacji ma stanowić wsparcie finansowe dla tego, co Komisja Europejska określiła niedawno jako uprawę dwutlenku węgla. Jak dodano za wypowiedzią Kováč, nowy fundusz klimatyczny Słowacji nie będzie powiązany ze Wspólną Polityką Rolną (WPR), unijnym programem dotacji dla rolnictwa, ale będzie finansowany z wielu źródeł.

- Po pierwsze, będzie on finansowany z części dochodów z ogólnounijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS). Drugi strumień będzie pochodził z dobrowolnych składek pochodzących od prywatnych firm zainteresowanych magazynowaniem węgla na ziemi – informuje Euroactiv.

Co ciekawe, resort w Słowacji, zamierza finansować fundusz z sankcji finansowych pobieranych od rolników, którzy nie dbają o glebę. - Celem jest motywowanie rolników do lepszego i łagodniejszego gospodarowania gruntami. Mechanizm sankcji byłby ostatecznością – dodał sekretarz stanu.

Fundusz jest częścią nowej koncepcji przewodniej rządu „Ziemia: bank wody i węgla”, którą przygotowuje Kováč. Jak dodaje serwis, w tym roku planuje przygotować projekt legislacyjny dla funduszu. Jednak nie jest jeszcze jasne, jaki odzew spotka się z tym pomysłem w koalicji rządzącej.

Co robi UE w ramach rolnictwa węglowego?

Jak przypomina Euroactiv, unijna władza wykonawcza ma przed końcem roku przedstawić propozycję ram dotyczących certyfikacji i wynagradzania praktyk rolniczych, które pomagają wychwytywać dwutlenek węgla w glebie.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla zwiększenia zainteresowania rolnictwem węglowym, a Komisja określiła pierwsze kroki w tym kierunku w komunikacie w sprawie cykli węglowych opublikowanym pod koniec zeszłego roku.

Sprawdź ceny środków produkcji na Giełdzie Rolnej.

- Znalezienie wspólnego stanowiska państw członkowskich w tej sprawie było również priorytetem francuskiego ministra rolnictwa Juliena Denormandiego podczas przewodnictwa Francji w Radzie Ministrów Rolnictwa UE, która potrwa do końca czerwca – podano w serwisie.

Euroactiv podaje przykład Francji, która wprowadziła już dobrowolny system kredytów węglowych, za pośrednictwem którego rolnicy mogą sprzedawać certyfikaty emisyjne innym przedsiębiorstwom, a Hiszpania zdecydowała się wynagradzać niektóre praktyki niskoemisyjne poprzez dotacje WPR.