Prognozę podniesiono ze względu na rekordowo wysokie plony pszenicy w wielu regionach oraz lepszą kondycję pszenicy jarej po deszczach w poprzednich tygodniach.

Przeciętny plon pszenicy wynosi 4,4 t/ha. Pszenica została zebrana w 48 procentach.

Sovecon podniósł tez prognozę produkcji jęczmienia z 20,2 mln ton do 20,6 mln ton, kukurydzy z 14,7 mln ton do 15,1 mln ton.

Całkowite zbiory zbóż w Rosji w 2022 r.  szacowane są na 142,6 mln ton, w porównaniu z 137,5 mln ton prognozowanych w lipcu.

Firma konsultingowa stwierdziła, że rekordowe rosyjskie zbiory mogą mieć ograniczony wpływ na światowy rynek, ponieważ eksport w sezonie 2022/ 2023 był jak dotąd powolny.