Jak podaje FAMMU/FAPA, zniżki cen mogą być związane z doniesieniami o poprawie warunków pogodowych dla upraw pszenicy ozimej w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach. Ceny pszenicy konsumpcyjnej utrzymują się na wyjątkowo wysokim poziomie. Związane jest to ze wzmożonym popytem ze strony kluczowych importerów oraz ograniczoną podażą. Zmiany na giełdzie paryskiej są odwzorowaniem spadków w Chicago CBoT (spadek w kontrakcie marcowym o 1,4 proc. do 312,6 USD/t).

Na paryskiej giełdzie kontrakty na kukurydzę podobnie jak pszenica traciły na wartości. W kontrakcie marcowym notowania obniżyły się przez ostatni tydzień o 1,1 proc. do 236,8 EUR/tonę. Kukurydza umacniała się za to na giełdzie w Chicago o 2 proc. do 280,6 USD/t. Jest to skutek wzmożonego popytu na kukurydzę, zwłaszcza w Stanach. Spowodowane jest to niskim poziomem zapasów, które na koniec sezonu w USA obniżą się do poziomu najniższego od kilkunastu lat.