Notowania pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie listopadowym na paryskiej giełdzie towarowej obniżyły się do 185,5 EUR/t wobec 191 EUR/t tydzień wcześniej. Taniała również pszenica paszowa w kontraktach terminowych na londyńskiej giełdzie ze 129 GBP/t do 126 GBP/t (kontrakt listopadowy).

Pszenica w Hamburgu (kontrakt listopadowy) notowana była nieco wyżej niż w Paryżu (186,7 EUR/t).

Tanieje kukurydza. Notowania tego gatunku na paryskiej giełdzie towarowej obniżyły się do 176 EUR/tonę.

Obserwowany trend spadkowy jest częściowo odwzorowaniem ruchów cen na giełdzie w Chicago (co powiązane jest ściśle z rosnącym optymizmem w prognozach tegorocznych zbiorów).

Dodatkową przyczyną ostatnich zniżek, zwłaszcza na rynku europejskim, jest oferta taniego ziarna z krajów basenu Morza Czarnego, wytwarzająca presję na spadek cen. Nadal unijna pszenica przegrywa w konkurencji z ofertą rosyjską i ukraińską (świadczą o tym wyniki ostatnich kontraktów na dostawy do Egiptu).

Nawet Stany Zjednoczone zmuszone zostały do obniżek cen eksportowych. Rosja i Ukraina odnotowują rekordowe zbiory zbóż. Duża jest zwłaszcza podaż ziarna jakości paszowej, którego ceny obniżają się w największym stopniu.

Powiększa się rozwarstwienie pomiędzy cenami pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Czynnikiem powstrzymującym ceny pszenicy konsumpcyjnej przed znaczniejszym spadkiem jest jednak znaczne zapotrzebowanie na ziarno ze strony importerów, w tym przede wszystkim Iraku, Iranu i Pakistanu. Ocenia się, iż narastająca agresywna konkurencja ze strony Rosji i Ukrainy będzie przede wszystkim odczuwalna w poziomie cen zbóż paszowych. Mniejsze spadki spodziewane są natomiast w przypadku pszenicy konsumpcyjnej.

Źródło: FAMMU/FAPA, Reuters, Agra Net