Najwięcej, bo o ponad 10 proc. spadła cena skupu pszenżyta. W zeszłym tygodniu za tonę tego zboża można było uzyskać ok. 780 zł, dziś tylko 700 zł.

Najmniejszym wahaniom uległa cena żyta konsumpcyjnego. Tydzień temu, 14.07 br. oferowano za nie od 600 do 750 zł/t, w zależności od regionu kraju.

Dziś zakres ceny został zawężony do 600 - 700 zł/t. Średni spadek ceny żyta to 2,4 proc.

Za pszenicę konsumpcyjną można uzyskać o 6,8 proc. mniej, a za paszową - o 7,4 proc. mniej niż tydzień temu. Zboże to jest najdroższe na śląsku, tydzień temu skupowano tam pszenicę konsumpcyjną nawet po 950 zł/t, w tym tygodniu - po 850 zł/t. Dziś najniższe ceny, do 750 zł/t, oferowane są w zachodnio-pomorskim i na Mazowszu. Za pszenicę paszową tydzień temu płacono 770 - 850 zł/t. Dziś cena spadła do 750 zł/t.

Oferowana cena jęczmienia paszowego uległa zmniejszeniu średnio o 8,3 proc. W zeszłym tygodniu można było uzyskać za nią 670 - 700 zł/t, w tym 530 - 700 zł/t, zależenie od regionu kraju.

Owies to jedyne zboże, którego cena skupu nie uległa zmianie w ciągu tego tygodnia. Za tonę zboża można uzyskać 600 zł netto.