Według danych MRiRW, w dniach 09-15 lipca 2007 r. pszenica konsumpcyjna staniała o 5 proc. i średnio w kraju płacono za nią 571 zł/t. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca jej cena obniżyła się o ok. 5 proc., ale była o ponad 29 proc. wyższa niż przed rokiem.

W analizowanym okresie o blisko 7 proc. obniżyła się przeciętna cena żyta konsumpcyjnego w skupie. Za 1 tonę tego ziarna dostawcy otrzymywali przeciętnie 542 zł, tj. o ok. 6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 64 proc. wyższa w porównaniu do cen notowanych przed rokiem.

W drugim tygodniu lipca, po siedmiu tygodniach szybkiego wzrostu, ceny skupu żywca wieprzowego obniżyły się. Według danych MRiRW w dniach 09-15 lipca 2007 r. za trzodę chlewną średnio w kraju płacono 4,02 zł/kg, tj. o 2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o blisko 16 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Cena ta była zbliżona do ubiegłorocznej.

W drugim tygodniu lipca ceny skupu bydła średnio kształtowały się na poziomie 4,02 zł/kg, tj. o 1 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, zbliżonym do notowanego przed miesiącem, ale o ponad 6 proc. niższym niż rok wcześniej.

Ceny skupu kurcząt utrzymały się na poziomie sprzed tygodnia, tj. 3,32 zł/kg, a ceny skupu indyków wzrosły w tym czasie do 4,52 zł/kg, tj. o 2 gr/kg. W porównaniu do cen sprzed miesiąca kurczęta były o ok. 5 proc. droższe, a indyki o niecały 1 proc. tańsze. W ciągu roku ceny drobiu wzrosły odpowiednio o 32 proc. i 27 proc.

Źródło: PAP