W przeciągu miesiąca ceny ziarna pszenicy i żyta w skupie zmniejszyły się o ok. 2 proc., a owsa o ponad 13 proc. Wyższe niż w lutym były ceny pozostałych produktów rolnych, i to zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym. W transakcjach na targowiskach zanotowano natomiast wzrost cen pszenicy, żyta i owsa, który wyniósł odpowiednio: ponad 3 proc., 2 proc. i ponad 3 proc. Zdrożały również ziemniaki o ponad 13 proc.

Jakie były ceny poszczególnych gatunków? Ceny pszenicy w skupie spadły o 2,2 proc. w porównaniu z lutym do 91,47 zł/dt, ale wzrosły o 101,3 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 99,12 zł, o 3,1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 80,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie można było w marcu dostać 77,71 zł/dt, a na targowisku 79,31 zł/dt. Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w stosunku do lutego 2011 r. o 6,6 proc. do poziomu 80,64 zł/dt, na targowiskach kosztowały 92,26 zł/dt.

W marcu 2011 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 80,91 zł/dt, na targowisku 85,80 zł/dt . Analogicznie za decytonę owsa można było uzyskać średnio do 63,94 zł/dt i 80,33 zł/dt. Ziemniaki jadalne na targowiskach podrożały do 146,23 zł/dt, o 13,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 61,5 proc. w odniesieniu do tego samego okresu roku ubiegłego.