Paradoksalnie prawdopodobny spadek cen zbóż może poprawić relacje cen trzody chlewnej do zbóż i pasz, będące podstawowym wyznacznikiem ekonomicznych uwarunkowań chowu trzody chlewnej.

- Relacje te od trzech lat utrzymują się znacznie poniżej relacji granicznych i są przyczyną postępującej redukcji pogłowia trzody chlewnej. Mało jednak jest prawdopodobne, aby relacje te przekroczyły poziom relacji granicznych wynoszących 8-9:1 dla żyta i 7-8:1 dla jęczmienia - informuje z Raporcie rolnym dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Jak na razie prognozy zbiorów zbóż na świecie i w Europie są bardzo optymistyczne. - Przewidywane spadki cen zbóż na rynkach światowych skłaniają polskich producentów do zwiększenia podaży ziarna. Skutkuje to trwającymi od kilku tygodni spadkami cen, wobec ograniczonego popytu krajowych przetwórców i malejącego eksportu - zauważa dr hab. Seremak-Bulge.

Ceny zbóż na rynku krajowym jednak nadal są wyższe niż w latach poprzednich(o 2-8 proc. w porównaniu z 2012 r. i 2011 r. i ponad 2-krotnie w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 r.).

- Zaostrzenie konkurencji na rynkach światowych pod wpływem spodziewanych znacznie wyższych zbiorów zbóż we wschodniej Europie i Centralnej Azji, w tym zwłaszcza w Rosji i na Ukrainie może doprowadzić do znaczącego spadku cen zbóż w sezonie 2013/14. Na pewno nie spadną one jednak do poziomu sprzed sezonu 2010/11 - dodaje.